Av. Tuğçe ÖNEN

[email protected]

Av. Tuğçe ÖNEN, 1983 yılında Manisa’da doğmuştur. Orta ve lise eğitimini Fatih Anadolu lisesinde tamamlamıştır. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Özel Hukuk Bölümünde tamamlamıştır. Tuğçe Önen 2008 yılından beri İstanbul Barosu’na kayıtlı olup 2010 yılından bu yana SKS Hukuk Ofisi bünyesinde avukatlık ve danışmanlık faaliyetlerine devam etmektedir. 

Tuğçe Önen, 2017 yılından itibaren Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Siciline kayıtlı Arabulucu ve İş Hukukunda Uzman Arabulucu olarak faaliyetlerini yürütmektedir.